Nalanda, India : นาลันทา อินเดีย

นาลันทา เป็นเมืองหลักพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล นาลันทา บางครั้งเรียกว่า นาลกคาม เป็นบ้านเกิดและที่นิพพานของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา อยู่ในแคว้นมคธ อยู่ห่างจากราชคฤห์ประมาณ (ประมาณ 16 กิโลเมตร) ที่เมืองนี้มีสวนมะม่วง ชื่อ ปาวาริกัมพวัน (สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี) ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแรมหลายครั้ง
ภายหลังมีการขุดค้นพบซากมหาวิทยาลัยนาลันทาแล้ว ทางรัฐบาลรัฐพิหารได้ประกาศยกฐานะหมู่บ้านนาลันทา เป็นอำเภอนาลันทา ที่ๆเราไปก็อยู่บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยนาลันทา

Nalanda, India
โดยที่แรกที่เราไปแวะ คือ วัดไทยนาลันทา (Wat Thai Nalanda) ที่นี่หลวงพ่อ ชคดิช กัสสปะ (Jagdish Kashyap) พระสงฆ์ชาวอินเดียผู้ก่อสร้างมหาวิทยาลัยนวนาลันทา ได้บริจาคที่ดินจำนวน 3ไร่ให้คณะสงฆ์ไทยเมื่อพ.ศ. 2517 ต่อมาดำเนินการก่อสร้างโดยอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยนวนาลันทา ภายหลังมีผู้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติม จนในปัจจุบันวัดไทยนาลันทามีเนื้อที่จำนวน 9 ไร่ ตั้งห่างจากพุทธคยาประมาณ 90 กิโลเมตร ปัตนะ 90 กิโลเมตร

Nalanda, India

หลังจากนั้นเราก็ไปนมัสการหลวงพ่อดำ เมืองนาลันทา อินเดีย โดยพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัยนาลันทา บริเวณทางเข้าที่เราจะไปสักการะพระพุทธเจ้าองค์ดำก็จะมีรถม้าบริการ ประมาณ 10-20 รูปี หรือใครจะเดินข้ามทุ่งก็ไม่ว่ากันจากทางเข้าใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เดินกันนั่นแหละ

Nalanda, India

หลวงพ่อดำเป็นพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือมาก ว่ากันว่าใครขอพรอะไรก็จะสมหวัง พระพุทธรูปสร้างจากหินสีดำลักษณะงดงาม มีความพยายามที่จะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ในพิพิธภัณฑ์หลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะมีเหตุอาเพธทุกครั้ง

Nalanda, India

หลังจากนั้นเราก็เดินไปที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า

Nalanda, India

เมื่อซื้อตั๋วเข้าชมเรียร้อยแล้ว ก็เข้าไปข้างในจะเจอกับซากมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ ในอดีตเป็นศูนย์กลางการศึกษาของทวีปเอเชีย มีพระนักศึกษาจำนวนเป็นหมื่นรูป เมื่อราว พ.ศ.1700 ได้ถูกชาวมุสลิมรุกรานสังหารพระและคณาจารณ์และเผาทำลายเสียสิ้นปัจจุบันเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังปรากฏเป็นรูปฐานและผนังของอาคารยาวเหยียด ยูเนสโกขึ้นทะเบียนนาลันทาเป็นมรดกโลก 2016 นี้เอง

Nalanda, India

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก:
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดไทยนาลันทา
http://www.biz.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539629777&Ntype=135