สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ลุมพินี,เนปาล

Lumbini, Nepal : สังเวชนียสถานแห่งที่ 1 ลุมพินี,เนปาล

ลุมพินีวัน (อักษรโรมัน: Lumbini Vana) หรือ “รุมมินเด” เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ
ความสำคัญ : เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ตั้ง : อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล

data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"