ปฏิทินวันหยุด

วันหยุดประจำปี 2560

วันที่ วันหยุด หมายเหตุ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Day)  
16 กุมภาพันธ์ วันชาติ (Independence Day/National Day)  วันที่ได้รับเอกราชในปี 1918
11 มีนาคม วันชาติ (Independence Restoration Day) วันที่ได้รับเอกราชในปี 1990
16 เมษายน วันอีสเตอร์ (Easter Sunday)  
17 เมษายน วันหยุดชดเชยอีสเตอร์ (Easter Monday)  
1 พฤษภาคม วันแรงงาน (Labour Day)  
7 พฤษภาคม วันแม่ (Mothers' Day)  
4 มิถุนายน วันพ่อ (Fathers' Day)  
24 มิถุนายน วันเซนต์จอห์น (St John's Day/Day of Dew)  
6 กรกฎาคม วันฉัตรมงคล (King Mindaugas’ Coronation Day)  
15 สิงหาคม วันสมโภชพระนางมารีอา (Feast of the Assumption of Mary)  
1 ตุลาคม วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย  (All Saints' Day)  
24 ธันวาคม วันคริสต์มาส (Christmas Eve)  
25 ธันวาคม วันคริสต์มาส (Christmas Day)  
26 ธันวาคม ชดเชยวันคริสต์มาส (Second Day of Christmas)  

Travel Offer 2020