ภาษาลิธัวเนีย

ภาษาลิธัวเนียเป็นภาษาประจำชาติของประเทศลิธัวเนียและเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรป ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาเก่าแก่ มาจากภาษาสันสกฤต,ละตินและกรีกโบราณ

ในช่วงระหว่างปี 1864 และ 1904 มีการห้ามไม่ให้ตีพิมพ์และการสอนภาษาลิธัวเนีย โดยให้ใช้ภาษารัสเซีย, โปแลนด์, และเบลารุสแทน ในช่วงปี 1918 ถึงปี 1940 ที่ลิธัวเนียมีอิสรภาพ ได้มีการตีพิมพ์หนังสือออกมากราว 7,000 เล่ม หลังจากเข้าสู่ช่วงของสหภาพโซเวียต (ปี 1940-1991) วรรณกรรมในลิธัวเนียมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามแบบสัจนิยมแนวสังคมนิยม ในขณะที่คนลิธัวเนียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศมักจะเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของลิธัวเนีย หลังจากปี 1991 เมื่อประเทศได้รับอิสรภาพอีกครั้งก็มีการจัดตั้งสำนักพิมพ์จำนวนมาก มีการเผยแพร่หนังสือพิมพ์,นิตยสารและงานด้านวิทยาศาสตร์มากมาย

ตัวอักษร

ภาษาลิธัวเนียประกอบด้วยตัวอักษร 32 ตัวและตัวอักษรละติน เมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษแล้ว มีตัวอักษร 9 ตัวที่เพิ่มเข้ามา (Ą, Č, Ę, Ė, Į, Š, Ų, Ū, Ž) และไม่มี 3 ตัวอักษร (W, Q, X) ดังนี้

ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก คำอ่าน คำอ่าน
A a a [a/aː]
Ą ą a nosinė [aː]
B b [b]
C c [ts͡]
Č č čė [ʧ ͡]
D d [d]
E e e [ɛ/ɛː]
Ę ę e nosinė [ɛː]
Ė ė ė [eː]
F f ef [f]
G g [g]
H h ha [ɦ]
I i i [i]
Į į i nosinė [iː]
Y y i ilgoji [iː]
J j jot [j]
K k ka [k]
L l el [l]
M m em [m]
N n en [n]
O o o [oː]
P p [p]
R r er [r]
S s es [s]
Š š [ʃ]
T t [t]
U u u [u]
Ų ų u nosinė [uː]
Ū ū u ilgoji [uː]
V v [v]
Z z [z]
Ž ž žė [ʒ]
  • การอ่านออกเสียงคำส่วนใหญ่จะอ่านตามภาษาเขียนซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับภาษาอังกฤษ ในภาษาลิธัวเนียตัวอักษรส่วนใหญ่มีวิธีออกเสียงได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น เช่น

- ตัวอักษร "A" ในคำว่า "car" จะออกเสียงว่า [aː]

- ตัวอักษร "I" ในคำว่า "sit" จะออกเสียงว่า [i]

- ตัวอักษร "E" ในคำว่า "key" จะออกเสียงว่า [ ɛː]

- ตัวอักษร "O" ในคำว่า "four" จะออกเสียงว่า [oː]

- ตัวอักษร " U" ในคำว่า "music" จะออกเสียงว่า [u]

  • เสียงสระที่เพิ่มมา (Ą, Ę, Ė, Į, Ų, Ū) จะออกเป็นเสียงยาว เช่น "Ū" และ "Ų" เขียนคล้ายกับ "U" แต่จะออกเสียงยาวกว่า มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ "Ė"
  • พยัญชนะที่เพิ่มมาออกเสียง ดังนี้

- ตัวอักษร "Č" ออกเสียง "Ch" เช่น คำว่า "Charm"

- ตัวอักษร "Š" ออกเสียง "Sh" เช่น คำว่า "English" หรือ “sheet” และ

- ตัวอักษร "Ž" ออกเสียง "S" เช่น คำว่า "South" หรือ "treasure"

  • การออกเสียงตัวอักษรของลิธัวเนียหลายตัวจะแตกต่างจากภาษาอังกฤษ เช่น

- ตัวอักษร "J" [j] ในภาษาลิธัวเนีย จะออกเลียง เป็น "Y" ในภาษาอังกฤษ เช่น คำว่า “you”

- ตัวอักษร "Y" ในภาษาลิธัวเนีย จะออกเลียง เป็น "ee" [iː] ในภาษาอังกฤษ เช่น คำว่า "deep"

  • พยัญชนะคู่ของภาษาลิธัวเนีย เช่น

- au ออกเสียงเหมือน “ou" ในคำว่า "house"

- ei ออกเสียงเหมือน "ay" ในคำว่า "play"

- ie ออกเสียงเหมือน “"ia" ในคำว่า "fria"

- uo ออกเสียงเหมือน "wa" ในคำว่า "water"

- dž ออกเสียงเหมือน "j" ในคำว่า “jump”

รู้หรือไม่?

  • พจนานุกรมภาษาลิทัวเนียใช้เวลารวบรวมถึง 100 ปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์? พจนานุกรมภาษาลิธัวเนียฉบับแรกถูกตีพิมพ์ระหว่างศตวรรษที่ 17 พจนานุกรมปี 2002 เป็นพจนานุกรมที่ตีพิมพ์ล่าสุด (รวมฉบับอินเทอร์เน็ต) ประกอบด้วยเล่มรวม 20 เล่มมีมากกว่า 20,000 หน้าและมีประมาณ 500,000 รายการ
  • หนังสือเล่มแรกของลิธัวเนียออกมาในช่วงกลางศตวรรษที่ 16? เป็นคำสอนของ Martynas Mažvydas 'Catechism ซึ่งปรากฏในปี ค.ศ. 1547

 

ภาษาลิธัวเนียเบื้องต้น

คำทักทาย

ภาษาลิธัวเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
Labas Hello สวัสดี
Labas rytas! Good morning อรุณสวัสดิ์
Laba diena! Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย
Labas vakaras! Good evening สวัสดีตอนเย็น
Labanakt! Good night ราตรีสวัสดิ์
sveiki Hello สวัสดี
Kaip sekasi? How are you? สบายดีไหม
Malonu susipažinti Nice to meet you ยินดีที่ได้พบ
Sveiki atvykę Welcome ยินดีต้อนรับ

คำกล่าวลา

ภาษาลิธัวเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
Viso gero, sudie Goodbye ลาก่อน
Iki pasimatymo! Bye bye ลาก่อน
Sėkmės, Geros kloties Good luck ขอให้โชคดี

คำศัพท์ที่สำคัญ

ภาษาลิธัวเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
taip yes ใช่
ne no ไม่
gal maybe อาจจะ
gerai OK โอเค
Ačiū Thank you ขอบคุณ
Prašom! You're welcome! ด้วยความยินดี
Atsiprašau , Atleiskite Sorry/excuse me ขอโทษ
Prašau Please กรุณา

ประโยคที่ควรรู้

ภาษาลิธัวเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
Aš suprantu I understand ฉันเข้าใจ
Aš nesuprantu I don't understand ฉันไม่เข้าใจ
Aš nesuprantu (lietuviškai) I do not understand (Lithuanian) ฉันไม่เข้าใจภาษาลิธัวเนีย
Aš nežinau I don't know ฉันไม่รู้
Aš nekalbu lietuviškai. I don’t speak Lithuanian ฉันพูดภาษาลิธัวเนียไม่ได้
Ar kalbate ...? Do you speak … ? คุณพูด..ได้ไหม?
Ar čia kas nors kalba ...? Does anyone here speak ... ? มีใครพูด...ได้บ้าง?
angliškai English ภาษาอังกฤษ
Užrašykite tai prašau. Could you write that down please. กรุณาช่วยเขียนให้ด้วย
Pakartokite prašau. Could you please repeat that. กรุณาพูดอีกครั้ง
Prašome luktelėti akimirksnį. Just a moment please. กรุณารออีกสักครู่
Prašom pakartoti lėtai, Prašom kalbėti lėčiau Please speak more slowly กรุณาพูดช้าๆ
Kaip lietuviškai pasakyti ...? How do you say ... in Lithuanian? ในภาษาลิธัวเนียคุณพูดคำว่า....ว่าอย่างไร
Kuo tu vardu? (inf), Koks jūsų vardas? (frm) What's your name? คุณชื่ออะไร?
Mano vardas ... My name is ... ฉันชื่อ...
Iš kur jūs esate? , Iš kur tu esi? Where are you from? คุณมาจากที่ไหน?
Aš iš ... I'm from ... ฉันมาจาก...
Aš keliauju (ne)vienas. I'm (not) traveling alone. ฉัน(ไม่ได้)เดินทางคนเดียว
Aš keliauju su ... I'm traveling with ... ฉันเดินทางกับ….

Travel Offer 2020