การเดินทาง

ประเทศลิธัวเนียเป็นประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดโอกาสที่จะแวะมาเยี่ยมเยือน   การเดินทางมาประเทศลิธัวเนียนั้นมีหลากหลายวิธี ดังนี้

  • เครื่องบิน 

ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศลิธัวเนีย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องบินไปลง ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้นก่อนแล้วจึงเดินทางต่อไปยังประเทศลิธัวเนีย ลิธัวเนียมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ Vilnius International Airport ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่ประเทศ ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ, Kaunas International Airport มีเที่ยวบินจากเมืองต่างๆในยุโรปตะวันตก และ Palanga International Airport ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลางของชายฝั่งทะเลบอลติก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยเครื่องบิน 

  • รถไฟ

รถไฟระหว่างประเทศวิ่งจากประเทศลิธัวเนียไปยังประเทศเบลารุส, รัสเซียและโปแลนด์ นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเหล่านี้ก่อนการเดินทาง ในขณะที่รถไฟระหว่างเมืองในลิธัวเนียมีหลายหลายเส้นทาง แม้ว่าทุกๆเมืองในประเทศไม่ได้มีสถานีรถไฟ แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆสามารถโดยสารรถไฟไปได้อย่างสะดวก เช่น Ignalina และ Kaunas รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก :  การเดินทางโดยรถไฟ

  • รถบัส 

การเดินทางมายังลิธัวเนียโดยรถบัสเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยม มีบริษัทรถบัสหลายบริษัทที่ให้บริการในหลายเส้นทางทั่วยุโรป สำหรับการเดินทางโดยรถบัสในประเทศลิธัวเนียค่อนข้างสะดวก เพราะทุกๆเมืองมีสถานนีขนส่ง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยรถบัส  

  • เรือ

มีเรือเฟอร์รี่ 6 เส้นทางที่เชื่อมระหว่างท่าเรือไคลปาดา(Klaipeda) ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของลิธัวเนีย ไปยังประเทศสวีเดน,เดนมาร์ก, เยอรมนี และโปแลนด์  นอกจากนี้ยังมีเรือที่ให้บริการในประเทศอีกด้วยได้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยเรือ 

  • รถโดยสารสาธารณะ

ประทศลิธัวเนียมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดี รถโดยสารสาธารณะที่เป็นที่นิยม ได้แก่ รถบัส,รถรางไฟฟ้าและมินิบัส ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ ในเมืองใหญ่มีระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและหากเป็นนักเรียนจะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ถึง 80% รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  

  • รถแท็กซี่ 

รถแท็กซี่ในลิธัวเนีย เรียกว่า "taksi" ซึ่งสามารถจองล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ นักท่องเที่ยวไม่ควรโบกตามท้องถนนเพราะราคาแท็กซี่จะสูงมาก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยรถแท็กซี่ 

  • รถยนต์ 

ไม่ว่าจะเป็นรถของตัวเองหรือรถเช่า  การเดินทางโดยรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบาย เพราะลิธัวเนียเป็นประเทศเล็กๆ ถนนมีการบำรุงรักษาอย่างดี การจราจรจะหนาแน่นในเขตเมืองเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (7:00 - 8:30 น. และ 17:00 น. -18:30 น.) สำหรับนอกเขตเมืองใหญ่การจราจรค่อนข้างเบาบาง นักต้องเที่ยวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีใบขับขี่สากลจึงจะขับรถในประเทศลิธัวเนียได้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยรถยนต์