การเดินทางไปยังประเทศลิทัวเนีย

ประเทศลิทัวเนียเป็นประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดโอกาสที่จะแวะมาเยี่ยมเยือน การเดินทางมายังประเทศลิทัวเนียนั้นสามารถเดินทางได้หลายวิธี ดังนี้

  • เครื่องบิน 

ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินที่บินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศลิทัวเนีย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องบินไปลง ณ ประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้นก่อนแล้วจึงเดินทางต่อไปยังประเทศลิทัวเนีย ประเทศลิทัวเนียมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ Vilnius International Airport ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูสู่ประเทศ ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ, Kaunas International Airport มีเที่ยวบินจากเมืองต่างๆในยุโรปตะวันตก และ Palanga International Airport ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลางของชายฝั่งทะเลบอลติก รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : การเดินทางโดยเครื่องบิน 

  • รถไฟ

มีรถไฟระหว่างประเทศที่วิ่งจากประเทศลิทัวเนียไปยังประเทศเบลารุส, ประเทศรัสเซียและประเทศโปแลนด์ นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเหล่านี้ก่อนการเดินทาง รถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองแต่ละเมืองในลิทัวเนียมีหลายหลายเส้นทาง แม้ว่าทุกๆเมืองในประเทศไม่ได้มีสถานีรถไฟแต่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆสามารถโดยสารรถไฟไปได้อย่างสะดวก เช่น Ignalina และ Kaunas รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ :  การเดินทางโดยรถไฟ

  • รถบัส 

การเดินทางมายังลิทัวเนียโดยรถบัสเป็นวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยม มีบริษัทรถบัสหลายบริษัทที่ให้บริการในหลายเส้นทางทั่วยุโรป สำหรับการเดินทางโดยรถบัสในประเทศลิทัวเนียค่อนข้างสะดวก เพราะทุกๆเมืองมีสถานีขนส่ง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : การเดินทางโดยรถบัส  

  • เรือ

มีเรือเฟอร์รี่ 6 เส้นทางที่เชื่อมระหว่างท่าเรือไคลปาดา(Klaipeda) ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของลิทัวเนีย ไปยังประเทศสวีเดน,เดนมาร์ก, เยอรมนี และโปแลนด์  นอกจากนี้ยังมีเรือที่ให้บริการในประเทศอีกด้วยได้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : การเดินทางโดยเรือ 

  • รถโดยสารสาธารณะ

ประทศลิทัวเนียมีระบบขนส่งสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี รถโดยสารสาธารณะที่เป็นที่นิยม ได้แก่ รถบัส,รถรางไฟฟ้าและมินิบัสซึ่งรถโดยสารเหล่านี้เดินทางครอบคลุมทั่วประเทศ ในเมืองใหญ่ๆมีระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและหากเป็นนักเรียนจะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ถึง 80% รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  

  • รถแท็กซี่ 

รถแท็กซี่ในลิทัวเนีย เรียกว่า "taksi" โดยสามารถจองล่วงหน้าได้โทรจองทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ นักท่องเที่ยวไม่ควรโบกตามท้องถนนเพราะราคาแท็กซี่ค่อนข้างสูง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยรถแท็กซี่ 

  • รถยนต์ 

การเดินทางโดยรถยนต์เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นรถของตัวเองหรือรถเช่า เพราะลิทัวเนียเป็นประเทศเล็กๆ ถนนมีการบำรุงรักษาอย่างดี การจราจรจะหนาแน่นในเขตเมืองเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (7:00 - 8:30 น. และ 17:00 น. -18:30 น.) สำหรับนอกเขตเมืองใหญ่การจราจรค่อนข้างเบาบาง นักท่องเที่ยวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีใบขับขี่สากลจึงจะขับรถในประเทศลิทัวเนียได้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : การเดินทางโดยรถยนต์

Travel Offer 2020