สถานทูต

สถานทูต และกงสุลลิธัวเนียประจำประเทศต่างๆ

Africa
 • Egypt: Cairo (Embassy)
 • South Africa: Pretoria (Embassy)
Americas
 • Brazil: São Paulo (Consulate-General)
 • Canada: Ottawa (Embassy)
 • United States: Washington, D.C. (Embassy), Chicago (Consulate General), Los Angeles (Consulate General), New York (Consulate General)
Asia
 • Armenia: Yerevan (Embassy)
 • Azerbaijan: Baku (Embassy)
 • China: Beijing (Embassy)
 • Georgia: Tbilisi (Embassy)
 • India: New Delhi (Embassy)
 • Israel: Tel Aviv (Embassy)
 • Japan: Tokyo (Embassy)
 • Kazakhstan: Astana (Embassy)
 • Turkey: Ankara (Embassy)
Europe
 • Austria: Vienna (Embassy)
 • Belarus: Minsk (Embassy)
 • Belgium: Brussels (Embassy)
 • Croatia: Zagreb (Embassy office)
 • Czech Republic: Prague (Embassy)
 • Denmark: Copenhagen (Embassy)
 • Estonia: Tallinn (Embassy)
 • Finland: Helsinki (Embassy)
 • France: Paris (Embassy)
 • Germany: Berlin (Embassy)
 • Greece: Athens (Embassy)
 • Holy See: Vatican City (Embassy)
 • Hungary: Budapest (Embassy)
 • Ireland: Dublin (Embassy)
 • Italy: Rome (Embassy)
 • Latvia: Riga (Embassy)
 • Moldova: Chişinău (Embassy)
 • Netherlands: The Hague (Embassy)
 • Norway: Oslo (Embassy)
 • Poland: Warsaw (Embassy), Sejny (Consulate)
 • Portugal: Lisbon (Embassy)
 • Romania: Bucharest (Embassy)
 • Russia: Moscow (Embassy), Kaliningrad (Consulate General), Saint Petersburg (Consulate General), Sovetsk (Consulate)
 • Spain: Madrid (Embassy), Valencia (Consulate)
 • Sweden: Stockholm (Embassy)
 • Switzerland: Bern (Embassy)
 • Ukraine: Kiev (Embassy)
 • United Kingdom: London (Embassy)

 

Travel Offer 2020