Klaipėda

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไคลปาดา (Klaipėda)

 • พิพิธภัณฑ์ทางทะเล (Lithuanian Sea Museum)   

  พิพิธภัณฑ์ทางทะเลของลิธัวเนียมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับโลกแห่งทะเล มีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตทางทะเลอีกด้วย 

  Lithuanian Sea Museum
   พิพิธภัณฑ์ปราสาท (Klaipėda castle Museum)

  ปราสาทไคลเปดาสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1253 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของแม่น้ำ Danė ซึ่งเชื่อมต่อทะเลสาบสู่ทะเลบอลติก ปราสาทถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง จนสุดท้ายปราสาทนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนิทรรศการที่น่าสนใจ

  Klaipėda castle Museum
 • ย่านเมืองเก่าของไคลเปดา (Klaipėda's Old Town) 

  ย่านเมืองเก่าของไคลเปดา เป็นย่านที่มีความน่าสนใจซึ่งมีความแตกต่างจากย่านเมืองเก่าอื่นๆในเมืองอื่นของประเทศลิธัวเนีย เนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามสถาปัตยกรรมเยอรมันและสแกนดิเนเวีย

  Klaipėda's Old Town
 • Meridianas 

  เรือ Meridianas เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองไคลเปดามาหลายปีแล้ว ภายในเรือมีร้านอาหารเล็กๆที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่

  Meridianas
 • Klaipėda Sculptures

  เมืองไคลเปดาเป็นที่รู้จักกันกันว่าเป็นเมืองที่มีประติมากรรมมากมายตามท้องถนนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งรวมๆแล้วมีมากถึง 116 แบบ ตัวอย่างเช่น The Magic Mouse เป็นหนึ่งในประติมากรรมริมถนนที่มีความพิเศษ มีความเชื่อว่าถ้ากระซิบข้างหูหนูเพื่อขอพร คำขอนั้นจะเป็นจริง เป็นต้น

  Klaipėda Sculptures-The Magic Mouse
 • Annchen von Tarau

  เป็นประติมากรรมที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเก่า ด้านหน้าของโรงละคร ที่เรียกว่า The Theatre Square ประติมากรรมนี้อุทิศให้กับหญิงสาวที่ไซมอนเดช นักกวีชื่อดังตกหลุมรักที่หน้าโรงละคร ครั้งหนึ่งมีคำสั่งจากฮิตเลอร์ให้ถอดรูปปั้นนี้ออก เพราะประติมากรรมนี้ดึงดูดความสนใจจากผู้คน

  Annchen von Tarau

Travel Offer 2020