สถานที่ท่องเที่ยว ณ เมืองต่างๆในลิธัวเนีย

Vilnius

Vilnius Cathedral and Bell Tower
วิลนีอุสเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลิธัวเนีย ที่มีสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 7 กม. ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังประเทศลิธัวเนียได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งภายประเทศได้รับการพัฒนาอย่างดีจึงง่ายต่อการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ

วิลนีอุสมีสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามมากมาย wethailt ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเริ่มต้นทริปกับการสำรวจย่านเมืองเก่า (Vilnius Old Town) ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก อีกทั้งถูกเลือกให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก สถาปัตยกรรมในย่านนี้ถูกสร้างขึ้นในหลายศตวรรษ มีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งโกธิค,เรเนซองส์, บาโรกและศิลปะแบบคลาสสิก สถานที่ที่น่าสนใจ เช่น มหาวิหารวิลนีอุสและหอระฆัง (Vilnius Cathedral and Bell Tower) พระราชวังของแกรนด์ดุ๊กแห่งลิธัวเนีย (Palace of the Grand Dukes) และ โบสถ์เซนต์แอนน์ (St.Anne's Chruch) ก่อนที่จะขึ้นไปบนยอดเขาชมวิวรอบเมือง จากหอคอยเจดิมินัส (Gediminas Tower) ,เนินไม้กางเขน (Three Crosses Hill) หรือ TV Tower ซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในกรุงวิลนีอุส หลังจากเต็มอิ่มกับบรรยากาศแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไปตามถนนคนเดิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์, หอศิลป์หรือโรงละคร หรือ ย่านของศิลปินที่เรียกว่า Republic of Užupis ได้อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงวิลนีอุส (Vilnius)

Kaunas

Kaunas Castle

Kaunas หรือ คาอูนัส เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองหลวงชั่วคราว มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากวิลนีอุส ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 157 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศลิธัวเนีย และอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำ Neris และแม่น้ำ Nemunas เมืองนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1361 มีประชากรประมาณ 374,000 คน (2017)

มีการกล่าวว่า คาอูนัสเป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าถึงจิตวิญญาณของชาวลิธัวเนียที่แท้จริง การท่องเที่ยวในเมืองคาอูนัสนั้น wethailt ขอแนะนำให้เริ่มจากเดินไปตามถนน Freedom Avenue (Laisvėsalėja) ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ถนนนี้เชื่อมระหว่างย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่ ในย่านเมืองเก่า (Kaunas Old Town) จะได้พบเห็นสถาปัตยกรรมแบบต่างๆมากมาย สถานที่ที่น่าสนใจ คือ ปราสาทคาอูนัส (Kaunas Castle) ซึ่งเป็นปราสาทหินแห่งแรกในลิธัวเนีย, ศาลากลางคาอูนัส (Kaunas Town Hall)ที่สร้างในยุคศตวรรษที่ 16 มักเรียกกันว่า White Swan เพราะว่าหลังการบูรณะครั้งสุดท้ายในปี 1970 ได้กลายเป็นโถงสำหรับจัดงานแต่งงาน, โบสถ์เซนต์ฟรานซิสเซเวียร์ (Church of St. Francis Xavier) ซึ่งมีเอกลักษณ์ของสไตล์บาโรก และโบสถ์ Pažaislis ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นโดยพระสงฆ์ในศตวรรษที่ 17 โบสถ์นี้ยังใช้ในการจัดงานเทศกาลดนตรีเป็นประจำทุกปี นอกจากมรดกทางสถาปัตยกรรมที่น่าไปเยือนแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์ปีศาจ(Devils museum) ที่มีผลงานจัดแสดงมากกว่า 3,000 ชิ้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองคาอูนัส (Kaunas)

Klaipėda

Klaipeda - Meridianas

Klaipėda หรือ ไคลปาดา เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศลิธัวเนีย เชื่อมต่อกับ Curonian Lagoon และทะเลบอลติก ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงวิลนีอุสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 311 กม. ที่นี่มีประชากรมากกว่า 192,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร โดย 38% ของพื้นที่เป็นอาคารบ้านเรือน 1.4% เป็นถนน 14% เป็นพื้นน้ำ ส่วนที่เหลือพื้นที่สำหรับทำการเกษตร

Klaipėda เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลิธัวเนียและเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญมาก เพราะมีท่าเรือทางทะเล เมืองนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในย่านเมืองเก่ามีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมเยอรมัน อย่างไรก็ตามเมืองเก่าได้ถูกรื้อถอนหลายครั้ง ดังนั้นตอนนี้จึงค่อนข้างทรุดโทรม

นักท่องเที่ยวนิยมมาเมืองนี้ในช่วงช่วงฤดูร้อนเพื่อเข้าร่วมเทศกาลและประเพณีต่างๆ เช่น เทศกาลทางทะเล, เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ เทศกาลเหล่านี้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจของเมืองนี้เติบโตขึ้น นอกจากเทศกาลประจำปีแล้ว เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน เช่น Theatre square , the Lietuvninkų square, the Aukštoji street, the Didžioji vandens street, the Meridianas vessel, และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไคลปาดา (Klaipėda)

Šiauliai

Siauliai - Hill of Crosses

Šiauliai หรือ ชัวเลย์ เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลิธัวเนีย ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 81 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 130,000 คน เมืองนี้ถูกเรียกว่าอีกอย่างว่า เมืองแห่งดวงอาทิตย์ และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองหลักของลิธัวเนียที่มีการพัฒนาอย่างทันสมัย ซึ่งมีทั้งสนามกีฬาและสนามบินที่ใช้ในทางทหาร

เมืองชัวเลย์เป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเสมอ ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ประติมากรรม 7 แห่งที่ใช้ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ , ถนนชัวเลย์ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่และยาวที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป การเดินไปตามถนนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะเห็นสถาปัตยกรรมเล็ก ๆ เช่น น้ำพุมหัศจรรย์ สถาปัตยกรรมในเมืองนี้จะเป็นไปตามสไตล์เรเนซองส์และนีโอไบเซนไทน์ อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์มากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์จักรยาน, พิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพ, พิพิธภัณฑ์วิทยุและโทรทัศน์, พิพิธภัณฑ์รถไฟ, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ, พิพิธภัณฑ์พนักงานดับเพลิงและแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์แมว สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ เนินเขาไม้กางเขน (Hill of Crosses) ที่รอให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองชัวเลย์ (Šiauliai)

Panevėžys

Panevėžys - Cido Arena

Panevėžys เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ5 ของลิธัวเนีย ตั้งอยู่ในพื้นที่ชาติพันธุ์ของ Aukštaitija มีพื้นที่ขนาด 50 ตารางกิโลเมตร เมืองอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองหลวงสองแห่ง คือ กรุงวิลนีอุสประเทศลิธัวเนีย และกรุงริก้าประเทศลัตเวีย สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ทางหลวง Via Baltica ซึ่งเชื่อมกับหลายๆเมืองในยุโรปตะวันตกและประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ประชากรประมาณ 117,000 คน เมืองนี้ตั้งชื่อตามแม่น้ำ Nevėžis และเมืองนี้เป็นเมืองหลักของอุตสาหกรรมในลิธัวเนีย มีโรงงานทั่วเมืองจำนวนมาก แต่ยังมีพื้นที่ทางธรรมชาติอีกมากเช่นกัน

การท่องเที่ยวในเมืองนี้ wethailt ขอแนะนำ จัตุรัสกลาง หรือ Freedom square ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเดินเล่นหรือสนุกกับสิ่งบันเทิงต่างๆ และบ่อน้ำที่ชื่อว่า Wash (Senvagė lit. ) นอกจากนี้ยังมีโบสถ์ที่โดดเด่นอีก 3 แห่ง, พิพิธภัณฑ์, และหอศิลป์ที่มีนิทรรศการ "Second Floor" และนิทรรศการ "XX"

Panevėžys มีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคน ซึ่งโรงละครก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมหลักของเมืองนี้ มีการจัดงานเทศกาลละครหุ่นนานาชาติ ที่เรียกว่า เทศกาล "Briefcase" ทุกๆ 2 ปี ในเมืองนี้ยังก่อกำเนิดนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคน เช่น Arvydas Sabonis, Virgilijus Alekna, Simona Krupeckaitė, และ Diana Žiliūtė รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : สถานที่ท่องเที่ยวในเมือง Panevėžys

Travel Offer 2020