Vilnius

สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงวิลนีอุส (Vilnius)

วิลนิอุส เป็นเมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย ถูกกล่าวถึงครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1323 ในจดหมายของท่าน Grand Duke Gediminas ผู้ปกครองของลิธัวเนีย  กรุงวิลนิอุสตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำวิลเนีย(Vilnele) และแม่น้ำเนริส(Neris)  เป็นเมืองที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศ ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี  อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1994 อีกด้วย ส่วนย่านเมืองเก่าของกรุงวิลนีอุส ก็เป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง ซึ่งมีวิหาร,โบสถ์ต่างๆ ไปจนถึงอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ที่งดงาม

 • มหาวิหารวิลนีอุสและหอระฆัง (Vilnius Cathedral and Bell Tower)
 • วิหารวิลนีอุสเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย เป็นวิหารหลักของนิกายวิหารโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม

 • Vilnius Cathedral and Bell Tower
 • หอคอยเจดิมินัส (Gediminas Tower)

หอคอยเจดิมินัส เป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่หลงเหลืออยู่ในกรุงวิลนิอุส เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงวิลนีอุสและประเทศลิธัวเนีย ธงชาติของประเทศลิธัวเนียถูกยกขึ้นบนยอดหอคอยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1988 ระหว่างการเรียกร้องอิสรภาพ การเข้าชมปราสาทนี้มักจะรวมอยู่ในรวมอยู่ในรายการทัวร์รอบกรุงวิลนีอุสเสมอ

Gediminas Tower

 • พระราชวังของท่านแกรนด์ดุ๊ก (Palace of the Grand Dukes)

พระราชวังเดิมของท่านแกรนด์ดุ๊กแห่งลิธัวเนีย ในอดีตเป็นศูนย์กลางทางการเมือง, การทูตและวัฒนธรรม เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 และถูกรื้อถอนในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวิลนีอุส ส่วนหนึ่งของพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่นี้ถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในห้องโถงมีการตกแต่งแบบโกธิคตอนปลายไปจนถึงยุคเรเนซองส์และยุคบาโรก

Palace of the Grand Dukes

 • โบสถ์เซนต์แอนน์ (St.Anne's Chruch) & โบสถ์เบอร์นาร์ดีน(Bernardine Church)

โบสถ์เซนต์แอนน์และโบสถ์เบอร์นาร์ดีนเป็นโบสถ์โบสถ์ที่สวยงามมากแต่มีสไตล์ที่แตกต่างกัน โบสถ์ทั้งสองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองวิลนีอุส อยู่ใกล้ๆกับสวนเบอร์นาร์ดีน ในย่านเมืองเก่า

St.Anne's Chruch & Bernardine Church

 •  Užupis

Užupis เป็นย่านๆหนึ่งในกรุงวิลนิอุส หลังจากลิธัวเนียได้รับอิสรภาพ พวกศิลปินและโบฮีเมียนก็ได้เข้ามาครอบครองบริเวณนี้และได้แยกชุมชนออกมาด้วยจิตวิญญาณแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

Republic of Uzupis

 •  ศาลากลางวิลนีอุส (Vilnius Town Hall)

ศาลากลางวิลนีอุสออกแบบโดย Laurynas Stuoka-Gucevičius บริเวณรอบๆของศาลากลางมักมีการจัดงานแสดง,งานเฉลิมฉลองทางประเพณีและวัฒนธรรม

 Vilnius Town Hall

 • ประตูแห่งรุ่งอรุณ (Gate of Dawn)

ประตูแห่งรุ่งอรุณ หรือ กำแพงเมืองโบราณ เป็นหนึ่งในสถานที่ทางศาสนานี้ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 อาคารด้านบนของกำแพงเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นพระแม่มาเรีย ภายในประดับด้วยรูปสลักเป็นรูปอวัยวะที่สำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา มือ ตา หู โดยเฉพาะหัวใจ รูปสลักนี้จะติดอยู่ตามผนังภายในโบสถ์ ส่วนด้านในโบสถ์ได้รับการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิค

Gate of Dawn

 • ทำเนียบประธานาธิบดี (The Presidential Palace)

อาคารแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ในหลายๆครั้ง จนกระทั่งในปี 1997 ได้กลายเป็นทำเนียบอย่างเป็นทางการ

The Presidential Palace

 • เนินไม้กางเขน (Three Crosses Hill)

อนุสาวรีย์ไม้กางเขินอยู่บนเนินเขาถูกสร้างใหม่หลายครั้ง โดยอนุสาวรีย์ปัจจุบันถูกสร้างในปี 1989 โดย K. Šilgalis.  เนินไม้กางเขนนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม  Kreivasis Hill (the Crooked Hill), Plikasis Hill (the Bare Hill) หรือ Tauro Hil นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขา

Three Crosses Hill

 • มหาวิทยาลัยวิลนีอุส (Vilnius University) 

มหาวิทยาลัยวิลนีอุสไม่ได้เป็นเพียงมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลิธัวเนียเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั้งในด้านคุณภาพของการศึกษาและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

Vilnius University

Travel Offer 2020