สภาพอากาศ

การเตรียมพร้อมที่จะเดินทางมายังประเทศลิธัวเนียเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะประเทศลิธัวเนียมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและแตกต่างกันมากทั้ง 4 ฤดู

สภาพภูมิอากาศของลิธัวเนียมีอากาศอุ่นขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 6.5-7.9 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส และเดือนมกราคม เป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม และอาจมีฝนตกบ้างในช่วงฤดูร้อน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม โดยมีฝนโดยเฉลี่ย 80 มิลลิเมตร

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย (° C) -3 0 5 10 18 20 21 21 16 10 3 -1
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย (° C) -5 -4 1 6 13 16 17 17 12 7 2 -3
อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย (° C) -7 -8 -3 2 7 11 12 12 8 4 0 -5
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.) 60 30 40 40 50 70 80 70 70 50 50 60
จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อเดือน 15 12 13 14 15 15 15 15 14 17 17 15
จำนวนชั่วโมงแดดออกเฉลี่ยต่อวัน 3 3 4 9 12 12 11 11 9 7 4 2
จำนวนวันที่หิมะตกเฉลี่ยต่อเดือน 13 17 18 6 0 0 0 0 0 2 23 25

Travel Offer 2020