Panevėžys

สถานที่ท่องเที่ยวในเมือง Panevėžys 

Panevėžys - Cido Arena

  • หอศิลป์ (Panevėžys Art Gallery)
    Panevėžys เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม ในด้านวัฒนธรรมนั้นมีการจัดตั้งหอศิลป์ขึ้นในปีค.ศ. 1990 ที่หอศิลป์นี้มีการจัดนิทรรศการทางศิลปะ ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการประมาณ 20 นิทรรศการ และมีการจัดคอนเสิร์ตต่าง ๆ
  • Cido Arena
    สนามกีฬา Cido Arena สร้างขึ้นในปี 2008 ใช้ในการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลและคอนเสิร์ตที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ 7,300 คน
  • Siaurukas (Aukshtaitian Narrow Gauge Railway)
    ในช่วงปี 2014 ทางรถไฟแบบย้อนยุคถูกสร้างขึ้นใหม่และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปตามเส้นทางท่องเที่ยว "Amber Road"

Travel Offer 2020